Betaalbare en flexibele peuteropvang

Sociaal sterker en een goede voorbereiding op de basisschool!  

Vanaf 2017 is het in Almelo ook voor werkende ouders mogelijk hun kinderen onze peuterspeelzalen te laten bezoeken.
Ouders kunnen hiervoor gebruik maken van de bijdrage volgens de Wet Kinderopvang.
Onze medewerkers van de afdeling Klantenservice geven u hierover graag nadere informatie.

 

Inmiddels krijgt je kind al echte praatjes, sta je soms verbaasd over de vragen die je krijgt, of de ‘wijsheden’ die opgemerkt worden. Je kind is steeds meer geïnteresseerd in het spelen met andere kinderen. Een volgende stap. De peuterspeelzalen van SKA en SKT De Cirkel geven je kind ook in deze fase voldoende uitdaging!

Een peuterspeelzaal is een leuke en leerzame speelplek voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Als basisfunctie heeft de peuterspeelzaal het bieden van mogelijkheden tot spelen, ontwikkelen en ontmoeten ter voorbereiding op de basisschool. Peuters leren vooral om sociaal sterker te worden. Ze zijn daardoor steeds beter in staat eigen keuzes te maken.
Ook leren ze om meer weerbaar te worden, rekening te houden met anderen, op hun beurt te wachten, samen te spelen en om te gaan met regels en een vaste daginvulling.
Het stimuleren van taal is een belangrijk onderdeel van de dag. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen vaardigheden die ze een goede start geven op de basisschool. Het allerbelangrijkste hierbij is natuurlijk dat je kind plezier heeft en kan samenspelen met leeftijdsgenootjes!

Spelend leren

De beleving van kinderen staat centraal in de begeleiding op de peuterspeelzaal. De peuterspeelzalen zijn ruim opgezet en hebben een huiselijke en warme sfeer. Alle omgevingsfactoren die van belang zijn, om de belevingswereld en de ontwikkeling van je kind te vergroten en stimuleren, zijn aanwezig. Je kind wordt uitgedaagd tot spelend leren:

Montessori Methode

Op één peuterspeelzaal wordt gewerkt met de Montessori Methode.
In de Montessori gedachte speelt je kind in een omgeving die zoveel mogelijk aansluit bij de eigen behoefte en belangstelling van je kind. Vooral in de leeftijd van 2 tot 4 jaar hebben kinderen enorm veel belangstelling voor iets nieuws en zijn daar heel intensief mee bezig. Op die manier bouwt je kind aan eigen ontwikkeling en persoonlijkheid. Verschillende materialen zijn speciaal voor de peuterleeftijd ontwikkeld.

Piramide Methode

Alle peuterspeelzalen van SKA en SKT De Cirkel werken met de Piramide methode. Deze methode is gebaseerd op de nieuwste inzichten op het gebied van opvoeding en educatie van jonge kinderen. Het actief stimuleren van de ontwikkeling van peuters staat voorop. Daarbij richt Piramide zich op alle ontwikkelingsgebieden van je kind. Dus er is zowel aandacht voor de taalontwikkeling, als voor de verstandelijke, sociaal-emotionele en de motorische ontwikkeling.

Lees meer over de piramide methode in deze folder: Piramide folder

Buiten spelen

Als het even kan gaan we naar buiten, daar zoeken we uitdagende spelmogelijkheden en staat natuurbeleving centraal. Natuurbeleving heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Ontdekken wat er in verschillende seizoenen in de tuin groeit en bloeit. En leren wat er mogelijk is met verschillende materialen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld: glijden, springen, fietsen en met zand en water spelen waardoor eigen mogelijkheden worden ontdekt.

De pedagogisch medewerker neemt de tijd bij het brengen en halen om te horen hoe het thuis met je kind gaat. Daarbij zijn de gewone zaken net zo belangrijk als bijzonderheden, zodat we goed rekening kunnen houden met jouw kind en de eigen leefomgeving. Andersom informeren we je natuurlijk graag over de ervaring van jouw kind tijdens de peuteropvang. Pedagogisch medewerkers zijn bereikbaar voor al je opvoedvragen, en helpen je zoeken naar een oplossing die past bij jullie situatie en beleving.

 

Informatieboekje SKA De Cirkel

Pedagogisch beleidsplan kindcentra

Pedagogisch beleidsplan SKA De Cirkel

Reglement peuterspeelzalen en peuteropvang SKA De Cirkel

Reglement ouderbijdrage peuterspeelzalen SKA De Cirkel

Uitschrijfformulier SKA De Cirkel