Over de cirkel

Werken bij De Cirkel


De Cirkel is een organisatie die drijft op de kracht van motiverende en inspirerende collega's met een grote onderlinge betrokkenheid. In alle richtingen communiceren we open met elkaar. We bieden veel afwisseling in een omgeving waar de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen.


Werken in de kinderopvang is leuk, afwisselend en uitdagend.


Opleidingsniveau pedagogisch medewerker
Algemeen geldt dat het diploma MBO-SPW kwalificatieniveau 3 bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, indien dit bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) aan deze opleiding stelt.


Daarnaast wordt hieronder een aantal opleidingen vermeld die ook toegang geven tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker:

. diploma Brancheopleiding Ervaren Peuterspeelzaalleidster (BEP)

. diploma MBO-AB en –SCW (kwalificatieniveau 4) en –SD (kwalificatieniveau 3 en 4), conform WEB

. diploma MBO-CW, -IW, -SD, -V, -VZ, -SA, -AW, -AT

. diploma MDGO-AW/RW, -AW/CW, -AB, -SA/SD, -VZ, -VP

. diploma Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV 3-jarig)

. diploma Leidster kindercentra van de OVDB

. diploma vakopleiding Leidster kindercentra, conform de WEB

. diploma Onderwijsassistent (3-jarig, kwalificatieniveau 4) overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie

. diploma MBO-VIG (verzorgende individuele gezondheidszorg/kwalificatieniveau 3)

. diploma VSID/KDV (verdere scholing in dienstverband/kinderdagverblijven)

. 3e jaar parttime opleiding HBO volgend: richtingen SPH, CMV, MWD

. diploma pedagogische academie

. diploma applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)

. akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)

. akte Kleuterleidster B

. diploma lerarenopleiding Omgangskunde, Verzorging/Huishoudkunde, Verzorging/ Gezondheidskunde

. diploma Verpleegkunde A, -B, -Z

. diploma Kinderverzorging en Opvoeding

. diploma HBO: richtingen SPH, CMV, MWD

. diploma HBO-IW, -CW, -MW, -J, -V

. diploma Mikojel (dagopleiding academies Middeloo, Kopse Hof en Jelburg)

. diploma Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek

. diploma NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)

. diploma HBO Creatieve therapie

. diploma docent Dans

. diploma docent Drama

. diploma EMGZ (extramurale gezondheidszorg)


Verder geldt dat indien de werknemer als pedagogisch medewerker uitsluitend werkzaam is in de buitenschoolse of naschoolse opvang, in dat geval alle sociaal-pedagogische, sociaal-culturele, pedagogische, sport/lichamelijke, opvoedings- en culturele/kunstzinnige vormingsopleidingen op ten minste MBO-kwalificatieniveau 3 volstaan.


Werken en leren BBL
In voorgaande jaren bood Kinderopvang De Cirkel de mogelijkheid om werken en leren te combineren. Helaas zijn er op dit moment geen mogelijkheden een BBL-opleiding bij Kinderopvang De Cirkel te volgen.