Betaalbare en kinderopvang

Kinderopvang De Cirkel is meer dan alleen opvang!

 

Kinderdagopvang

 

 

Als ouder wil je het beste voor je kind. Je kind toevertrouwen aan een ander, leren loslaten; dat is een lastige stap. Je wilt dat het veilig is, zichzelf kan zijn en plezier heeft. Dat er altijd iemand is die kijkt, luistert, praat, speelt en helpt. Iemand die jouw kind begrijpt, kent en de aandacht geeft die het thuis ook krijgt. Kinderdagopvang kan een verlengstuk van de opvoeding thuis zijn. De kinderdagverblijven zijn geopend van 7.30-18.00 uur. Op een beperkt aantal locaties bieden we vervroegde opening aan.

 

Kinderopvang De Cirkel kent tevens een flexibel aanbod. Hiermee kun je de opvang afstemmen op je werktijden. Dit is aanbod is echter beperkt beschikbaar. De afname is minimaal 25 uur per maand en in blokken van minimaal 3 uur. Dit om de kinderen een vertrouwde plek te bieden. Voor de voorwaarden en beschikbaarheid per locatie kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.

  

Daarnaast kun je bij Kinderdagopvang De Cirkel aangeven hoeveel uur kinderdagopvang je standaard per dag nodig hebt en op welke dagen. Je kunt vaste met flexibele kinderdagopvang combineren. Kortom, kinderopvang die bij jouw thuis- en werkschema past.

Spelend leren

De beleving van kinderen staat centraal in de begeleiding op de kinderdagverblijven.
De kinderdagverblijven zijn ruim opgezet en hebben een huiselijke en warme sfeer. Alle omgevingsfactoren, die van belang zijn om de belevingswereld en de ontwikkeling van je kind te vergroten en stimuleren, zijn aanwezig. Je kind wordt uitgedaagd tot spelend leren.

 

  • Kijk, ik mag er zijn (emotionele competenties)
  • Kijk, we doen het samen (sociale competenties)
  • Kijk, ik kan ’t zelf; het lukt me (motorisch-zintuiglijke competenties)
  • Kijk, ik voel, denk en ontdek (cognitieve competenties)
  • Kijk, ik ben een lief, goed kind (morele competenties)
  • Kijk, ik kan dansen, zingen en iets maken (expressieve en beeldende competenties)

Natuurlijk buitenspelen

De natuurontdektuinen bij de kinderdagverblijven bieden uitdagende spelmogelijkheden. Natuurbeleving heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Ontdekken wat er in verschillende seizoenen in de tuin groeit en bloeit. En leren wat er mogelijk is met verschillende materialen. Kinderen kunnen klauteren, glijden en springen, waardoor eigen mogelijkheden worden ontdekt.

Sociaal sterker

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die kinderdagverblijven bezocht hebben sociaal sterker zijn, beter in staat om te communiceren, rustiger zijn, zich beter kunnen concentreren, de regels van de groep sneller leren en opnemen en keuzes kunnen maken.
In de kinderdagverblijven wordt aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar educatieve begeleiding geboden. De groepen zijn verticaal ingedeeld. Dit betekent dat je kind alle vier jaren in dezelfde groep kan blijven. Zo hoeft je kind maar één keer  te wennen en later niet nogmaals van groep te wisselen. Bovendien is het vaak mogelijk broertjes en zusjes in dezelfde groep te plaatsen. Jonge kinderen leren van oudere kinderen, die weer leren hoe ze anderen kunnen helpen.

Opvoedondersteuning

De pedagogisch medewerksters nemen hun tijd bij het brengen en halen om te horen hoe het thuis met je kind gaat. Daarbij zijn de gewone zaken net zo belangrijk als bijzonderheden, zodat we goed rekening kunnen houden met de eigen leefomgeving van je kind. Andersom informeren we je natuurlijk graag over de ervaring van jouw kind in het kinderdagverblijf. Je kunt dit nalezen in het Hand-in-Hand boek dat je ontvangt bij start van de opvang. Pedagogisch medewerkers zijn bereikbaar voor al je opvoedvragen. Ze helpen je zoeken naar een oplossing die in jullie eigen situatie en beleving goed past.

Pedagogisch beleidsplan