Betaalbare en flexibele gastouderopvang!

 

urenregistratieformulier (klik hier)

Gastouderopvang is meer dan alleen opvang!

Werk je met een flexibel of een vast rooster? Of een combinatie van beide? Gastouderopvang De Cirkel biedt opvang op maat. Ben je op zoek naar gastouderopvang dichtbij je werk- of woonsituatie of zelfs liever bij je thuis? Gastouderopvang De Cirkel heeft een breed bestand van gastouders die op al je opvangvragen antwoord bieden.

Gastouderopvang

Als ouder wil je het beste voor je kind, je kind toevertrouwen aan een ander is een lastige stap. Je wilt dat het veilig is, zichzelf kan zijn en plezier heeft. Dat er altijd iemand is die kijkt, luistert, praat, speelt en helpt. Iemand die jouw kind begrijpt, kent en de aandacht geeft die het thuis ook krijgt. Gastouderopvang kan een verlengstuk van de opvoeding thuis zijn.

Gastouderopvang vindt plaats in het huis van jou als vraagouder of in het huis van de gastouder.

Je kunt aangeven via de site dat je geïnteresseerd bent in gastouderopvang of contact opnemen met een bemiddelingsmedewerker van De Cirkel. We maken een afspraak met je voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden alle wensen en details m.b.t. de opvang besproken. Je ontvangt dan meer informatie bijvoorbeeld over de manier waarop de veiligheid voor je kind geborgd is en hoe de pedagogische invulling is.

Als Kinderopvang De Cirkel denkt dat vraagouder en gastouder goed bij elkaar passen, vindt er tussen vraagouder en gastouder een kennismakingsgesprek plaats. Wanneer je dit op prijs stelt kan een van onze medewerkers hierbij aanwezig zijn.
In het daaropvolgend gesprek “het koppelingsgesprek” worden alle afspraken vastgelegd. Hierbij zijn zowel de gast- en vraagouder als een van onze medewerkers aanwezig.

Om de kwaliteit van de opvang te begeleiden en te bewaken vinden er periodiek evaluaties plaats. De evaluaties vinden plaats met de gastouder en de vraagouder. Er worden twee keer per jaar huisbezoeken gedaan door één van onze medewerkers op het moment en op de plaats van de opvang waarbij de gastouder aanwezig is. Ook wordt tijdens een huisbezoek, bij start van de opvang en daarna jaarlijks een wettelijk verplichte risico-inventarisatie veiligheid en hygiëne uitgevoerd zodat je altijd zeker weet dat het opvangadres veilig is en aan alle wettelijke eissen voldoet.

Bij vragen of onduidelijkheden, die met gastouderopvang te maken hebben, kun je je altijd richten tot de bemiddelingsmedewerkers van Kinderopvang De Cirkel. Zij zullen je je vragen beantwoorden, je begeleiden en adviseren. Ook met opvoedvragen kun je bij hen terecht.

Gastouder worden?

Gastouders moeten in bezit zijn van een diploma mbo- 2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een ander diploma waarmee aan de eisen wordt voldaan, of een ervaringscertificaat. De leeftijd van de gastouders is minimaal 18 jaar. Wanneer je geïnteresseerd bent om gastouder te worden kun je contact opnemen met een bemiddelingsmedewerker van De Cirkel. Verdere eisen en verwachtingen t.a.v. de kwaliteit en continuïteit zullen tijdens intakegesprek besproken worden.

Kinderopvang De Cirkel organiseert themabijeenkomsten en cursussen om ervaringen en informatie uit te wisselen. Dit om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te continueren. Gastouders moeten in bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis met een aantekening van AED.