BSO Eigen Wijsje IKC De Opmaat Aadorp


Ouderraad

 

De ouderraad behartigt de belangen van ouders bij het kinderdagverblijf.

Regelmatig komt de ouderraad samen om met de locatiemanager te spreken over de recente ontwikkelingen binnen het kinderdagverblijf.  De ouderraad draagt belangrijke zaken aan bij de teamleider tijdens het overleg. Deze agendapunten worden verder besproken en vervolgens onderzocht door de locatiemanager. In een volgend overleg wordt hier een terugkoppeling over gegeven.

Via de ouderraad kun je belangrijke zaken aan de orde stellen. Je kunt contact opnemen met de ouderraad via de locatiemanager op de vestiging of via het mailadres

ocaadorp@gmail.com