Aanmeldingsformulier buitenschoolse opvang

Personalia
Jongen Meisje
Man Vrouw
Wensen ten aanzien van de opvang van uw kind
Gewenste vestiging: op de tekstpagina van de vestiging staat vermeld welke scholen zijn gekoppeld aan de vestiging.
incl. excl. vakantieopvang
Gewenste verdeling dagdelen *
MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
Zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee moeten houden? Hierbij valt te denken aan lichamelijke en/of gedragsbeperkingen. Wanneer dit het geval is zullen wij alvorens te plannen contact met u opnemen voor nadere informatie.
Ondergetekende, de ouder/verzorger wenst (gratis en vrijblijvend)

Wilt u nog een kindje aanmelden? Dan verzoeken we u een tweede aanmeldformulier in te vullen.