Betaalbare buitenschoolse opvang die bij je past

Kinderopvang de Cirkel is meer dan alleen buitenschoolse opvang!


Er komt een moment dat je kind de dagopvang verlaat en naar de BSO kan overstappen. Kinderopvang De Cirkel biedt diverse passende BSO mogelijkheden. Onze afdeling Klantenservice en de teamleider kunnen je daar meer over vertellen.

Let op: indien je kind overstapt van de dagopvang naar de BSO binnen Kinderopvang De Cirkel, zul je een nieuwe overeenkomst ontvangen en wijzigt het LRKP-nummer!
Dit gebeurt in verband met landelijke eisen. Je dient dit zelf tijdig aan de Belastingdienst door te geven om problemen met de toelage te voorkomen.

Buitenschoolse opvang

Nadat je kind een dag op school is geweest, wil je als ouder dat er een luisterend oor is voor de verhalen en belevenissen van je kind. Of dat er ruimte wordt gegeven om even niet te vertellen, maar weten dat er iemand in de buurt is.

Een tweede thuis met gezelligheid, vrolijke sfeer en persoonlijke aandacht. Kunnen spelen naar eigen keuze. Je kind heeft inspraak in het programma en krijgt eigen verantwoordelijkheid. Er zijn uitdagende programma’s, aansluitend bij leeftijd en interesses. Waarden en normen kunnen zich ontwikkelen en er is gelegenheid tot meningsvorming en discussie. De groepsleiding stemt de begeleiding af op de persoonlijkheid van je kind.

Vriendschap bij de buitenschoolse opvang ontstaat spontaan: je kind kan vrienden maken tijdens het eten, drinken en spelen of bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de kinderboerderij of een sportvereniging. In de vakanties is er tijd voor grotere activiteiten. Zo organiseren we themaweken zoals een politie-, griezel-, indianen- of dierenweek. Het is tenslotte vakantie.

De pedagogisch medewerker haalt je kind van school. Sommige kinderen komen zelfstandig of worden lopend of met een (taxi)busje gehaald. De vestigingen van de buitenschoolse opvang zijn ruim opgezet en hebben een huiselijke en warme sfeer. Alle omgevingsfactoren die van belang zijn, om de belevingswereld en de ontwikkeling van je kind te vergroten en stimuleren, zijn aanwezig.

Als het even kan gaan we naar buiten, daar zoeken we uitdagende spelmogelijkheden en natuurbeleving enz.). Natuurbeleving heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van je kind. Ontdekken wat er in verschillende seizoenen in de tuin groeit en bloeit. En leren wat er mogelijk is met verschillende materialen. Kinderen kunnen bijvoorbeeld hutten bouwen, glijden en springen, waardoor eigen mogelijkheden worden ontdekt.

 

In de school- en vakantieweken kun je buitenschoolse opvang afstemmen met je opvangvraag. Kinderopvang De Cirkel biedt buitenschoolse opvang die bij jouw werk- thuisschema past. Ook tijdens studiedagen geen zorgen meer over de opvang van je kinderen! Tevens bieden we de mogelijkheid voor flexibele buitenschoolse opvang op een beperkt aantal plaatsen. De minimale afname is 12 uur per maand in blokken van minimaal drie uur. Voor de voorwaarden en beschikbaarheid per locatie kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang is opvang vóór schooltijd. De opvang start om 7.30 uur en eindigt bij aanvang van de les. Op een met school afgesproken tijdstip worden de kleuters (groep 1 en 2) naar hun leslokaal gebracht. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 mogen dan zelfstandig naar hun leslokaal gaan. Het is mogelijk dat kinderen tijdens de opvang het zelf meegenomen ontbijt opeten. Voorschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang en daarmee is een tegemoetkoming in de opvangkosten mogelijk via de Belastingdienst.

Sociaal sterker

Kinderopvang De Cirkel organiseert themabijeenkomsten en cursussen om ervaringen en informatie uit te wisselen. Dit om de kwaliteit van de opvang te waarborgen en te continueren. Gastouders moeten in bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis met een aantekening van AED.

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die buitenschoolse opvang bezocht hebben sociaal sterker zijn, beter in staat om te communiceren, rustiger zijn, zich beter kunnen concentreren, de regels van de groep sneller leren en opnemen en keuzes kunnen maken.

De pedagogisch medewerkers nemen hun tijd bij het brengen en halen om te horen hoe het thuis met je kind gaat. Daarbij zijn de gewone zaken net zo belangrijk als bijzonderheden, zodat we goed rekening kunnen houden jouw kind en de eigen leefomgeving. Andersom informeren we je natuurlijk graag over de ervaring van jouw kind tijdens de buitenschoolseopvang. Pedagogisch medewerkers zijn bereikbaar voor al je opvoedvragen, en helpen je zoeken naar een oplossing die in jullie eigen situatie en beleving goed past.

Pedagogisch beleidsplan