Betaalbare buitenschoolse opvang die bij je past

Buitenschoolse opvang De Cirkel

Tweede thuis na school


Wanneer je kind uit school komt zoekt het een plek om te ontspannen, lekker te spelen en een luisterend oor voor de verhalen van de dag. Onze BSO biedt kinderen een tweede thuis, met gezelligheid, een vrolijke sfeer en persoonlijke aandacht.


Kinderen vinden elkaar tijdens het spelen of leuke uitstapjes, waardoor vriendschappen spontaan ontstaant. Ze hebben inspraak in het programma en worden uitgedaagd met leuke activiteiten die passen bij hun leeftijd en interesses. Je kind krijgt volop de ruimte om de natuur te ontdekken en beleven, hutten te bouwen en buiten te spelen. In de vakanties organiseren we themaweken zoals een politie-, griezel-, indianen- of dierenweek.

 

Je kind wordt naar school gebracht en opgehaald door een pedagogisch medewerker. In de school- en vakantieweken kun je de buitenschoolse opvang afstemmen met je opvangvraag. Daarnaast bieden we flexibele opvang op een aantal locaties. Voor de voorwaarden en beschikbaarheid per locatie kun je contact opnemen met onze afdeling Klantenservice.


Kom gerust langs voor een rondleiding op één van onze vestigingen. 

Voorschoolse opvang

Voorschoolse opvang is opvang vóór schooltijd. De opvang start om 7.30 uur en eindigt bij aanvang van de les. Op een met school afgesproken tijdstip worden de kleuters (groep 1 en 2) naar hun leslokaal gebracht. Leerlingen van groep 3 tot en met 8 mogen dan zelfstandig naar hun leslokaal gaan. Het is mogelijk dat kinderen tijdens de opvang het zelf meegenomen ontbijt opeten. Voorschoolse opvang valt onder de Wet Kinderopvang en daarmee is een tegemoetkoming in de opvangkosten mogelijk via de Belastingdienst.

Pedagogisch beleidsplan

Let op: indien je kind overstapt van de dagopvang naar de BSO binnen Kinderopvang De Cirkel, zul je een nieuwe overeenkomst ontvangen en wijzigt het LRKP-nummer!
Dit gebeurt in verband met landelijke eisen. Je dient dit zelf tijdig aan de Belastingdienst door te geven om problemen met de toelage te voorkomen.